Nhà tài trợ

Liên kết

Thống kê

1254336
Số người đang online 11
Số truy cập hôm nay 1876
Số truy cập tháng này 130303

Hỗ trợ trực tuyến

  • offline

Hình ảnh

HMA association members

Ho Chi Minh City Society of Diagnostic Imaginghttp://www.hinhanhhoc.net
Chairman: Assoc. Prof. Phạm Ngọc Hoa, MD, PhD 
davidnguyen00@yahoo.com
02. http://chanthuongchinhhinh.com
Chairman: Dr. Nguyễn Vĩnh Thống, MD, PhD 
Ho Chi Minh City Society of Pediatric Orthopedics
Chairman: Dr. Phan Quang Trí, MD  Spine Societyof Ho Chi Minh City, Viet Nam(SSHV)
Chairman: Assoc. Prof. Vo Van Thanh, MD, PhD.
ngotohoku@gmail.com
05.  thangntat@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Trọng Hào
06. 
dodiepmd@yahoo.com

Secretary General: Dr. Trần Thị Minh Hạnh, MD, PhD  Ho Chi Minh City Society of Diabetology and Endocrinology
Chairman: Assoc. Prof. Nguyễn Thy Khuê, MD, PhD  vanhoangab@yahoo.com
08 binhchau@yahoo.com.vn
Secretary General: Nurse Huỳnh Thị Phượng, MSc

09
 
bsnguyenhuuchi@gmail.com
Secretary General: Dr.Trần Ánh Tuyết  Ho Chi Minh City Society of Anesthesiology and Ressuscitation

Chairman: Dr. Nguyễn Ngọc Anh, MD  phuocgmhs@hotmail.com
11.  
medichh@yahoo.com
Secretary General: Dr. Vũ Bằng Giang  Ho Chi Minh City Respiratory Society
tranvanngocdhyd@yahoo.com
Secretary General: Dr. Lê Thượng Vũ  Ho Chi Minh City Society of Medical Ressuscitation and Emergencies

Chairman: Dr. Bạch Văn Cam, MD  Ho Chi Minh City Society of Medical Biochemistry

Chairman: Pharm. Nguyễn Thanh Tòng  ngochtt@yahoo.com
15.  pmbsbao@yahoo.com
Secretary General: Dr. Quách Trọng Đức  Ho Chi Minh City Society of Phtysiology and Pneumology
Chairman: Dr Nguyễn Huy Dũng, MD, PhD  drvinhpnt@gmail.com
17.  congduyet142@yahoo.com

Secretary General: Eng. Huỳnh Việt Dũng
18. 
 
thuleanh12@yahoo.com
Secretary General: Dr Huỳnh Văn Khoa, MD. MSc  . Ho Chi Minh City Society of Pediatric Surgery 

Chairman: Dr Trương Quang Định, MD, PhD  dr.thachpham@yahoo.fr
20 bschuc@yahoo.com
Secretary General: Assoc. Prof Trần Anh Tuấn, MD, PhD 
Ho Chi Minh City Pediatrics Society 
kim.hoangtrong@gmail.com
Secretary General: Dr Hoàng Lê Phúc, MD  . Ho Chi Minh City Urology and Nephrology
Association tnsinh09@gmail.com
Secretary General: Dr Dư Thị Ngọc Thu, MD, PhD  Ho Chi Minh City Society of Nephrology
Chairman: Dr Châu Thị Kim Liên, MD 
Ho Chí Minh City Society of Hand Surgery
Chairman: Dr Nguyễn Văn Thái, MD, PhD 
Ho Chi Minh City Society of Thoracic and Cardiac Surgery
Chairman: Assoc. Prof Phạm Thọ Tuấn Anh, MD, PhD 
h-nam@hcm.vnn.vn
26.  prof.lequangnghia@gmail.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Trung Tín, MD, PhD
27. 
bomonphcn@hcm.vnn.vn
Secretary General: Dr. Trần Thị Ái Nhung  Ho Chi Minh City Odonto-Stomatological Association
Chairman: Dr. Ngô Đồng Khanh, DDS, PhD  hoangtronghung@hotmail.com
29. http://www.hoipstphcm.org.vn

Chairman: Assoc. Prof. Vũ Thị Nhung, MD, PhD  drlvh76@yahoo.com
30.  bvtttphcm@yahoo.com.vn

Secretary General: Dr. Nguyễn Phi Bình  Ho Chi Minh City Society of Otorhinolaryngologyhttp://entsala.com
Chairman: Dr. Huỳnh Khắc Cường, MD  luantranviet@gmail.com
32. http://thankinh.org
Chairman: Assoc. Prof. Vũ Anh Nhị, MD, PhD 
Ho Chi Minh City Society of Rhumatology
Chairman: Assoc. Prof. Vũ Đình Hùng, MD, PhD  thuleanh12@yahoo.com
34. http://www.timmachhoc.vn

Chairman: Prof. Đặng Vạn Phước, MD, PhD  hohuynhquangtri@yahoo.com
35.  donguyentin@congenitalheartdisease.net.vn
Secretary General: Dr. Nguyễn Minh Hải 
Ho Chi Minh City Medical Equipment Association
trungcao68@yahoo.com.vn
Secretary General: Eng. Hứa Phú Doãn
37. 
nguyentanbinhmd@gmail.com
Secretary General: Dr. Huỳnh Nghĩa, PhD  Ho Chi Minh City Cancer Society
Chairman: Dr. Lê Hoàng Minh, MD  thinhdanghuyquoc@yahoo.com
39 drhuynhtantien@yahoo.com
Secretary General: Dr.Trương Sơn, MD, PhD 
Sports Medicine Association Ho Chi Minh City
http://www.yhocthethao.org
Chairman: Dr. Nguyễn Văn Quang, MD  dzungtrc2002@yahoo.com
41.  huongphy2@yahoo.com
Secretary General: BSc. Lê Khánh Điền

42
http://www.hoithammy.org
Chairman: Assoc. Prof. Lê Hành, MD, PhD 
hscs@hoithammy.org
43 dr.hoaiphuong@yahoo.com
Secretary General: Dr Hồ Nguyễn Thanh Chơn

44. 
  letathu@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Thị Thanh Hà  Ho Chi Minh City Society for Medical Laboratory testing 

Chairman: MSc. Nguyễn Kim Thạch  annie_nguyen1982@yahoo.fr
46.  hoanghiatt@yahoo.com
Secretary General: Assoc.Prof. Nguyễn Trung Tín, MD, PhD 
Ho Chi Minh City Society of Phlebology 

Chairman.: Assoc. Prof. Nguyễn Hoài Nam, MD, PhD  . Ho Chi Minh City Society of Clinical Nutrition

Chairman: Dr. Lưu Ngân Tâm, MD, PhD  tancuongng@yahoo.com
49 thihungchau@hcm.vnn.vn
Chairman Secretary General: Dr. Nguyễn Thị Thanh Thủy, MD. PhD
50. 
  hienvo.nhaviet@gmail.com
Secretary General: Dr. Trần Hùng Lâm, MD, PhD  Ho Chi Minh City Society of Geriatrics
http://hoilaokhoatphcm.com
Chairman: Assoc. Prof Nguyễn Văn Trí, MD, PhD  caothanhngoc@gmail.com
52. http://panah.vn
Chairman: Assoc. Prof. Ngô Minh Xuân, MD, PhD 
tedang77@yahoo.com
53.  drnhanvo@gmail.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Thượng Nghĩa, MD, PhD 
Ho Chi Minh City Society of Cardiac Rhytmology
http://hoinhiptimhoc.com
Chairman : Dr Tôn Thất Minh, MD, PhD  hoangvansy@gmail.com
55.  nhantrungson37@gmail.com
Secretary General: Dr. Đặng Hoàng Sơn, MD 
Ho Chi Minh City Society of Interventional Neuroradiology 

Chairman: Dr. Trần Chí Cường, MD, PhD  drvuongkhoa@yahoo.com
57.  hthngocha@yahoo.com
Secretary General: TS. Lê Minh Huy 
Ho Chi Minh City Association of Radiological Technologists 

Chairman: BSc. Thái Văn Lộc  thanhvubvnguyentrai@gmail.com
59.  lechidung_md@yahoo.com
Secretary General: Dr Tăng Hà Nam Anh, MD, MSc 
Ho Chi Minh City Society of Clinical Microbiology

Chairman: . Phạm Hùng Vân, MD, PhD  phamthaibinh.visinh@gmail.com
61. Ho chi Minh City Society of Family doctors 
anpham_vn@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Như Vinh, MD, MSc
62
leanhuyen108@gmail.com
Secretary General: Dr. Trần Đăng Khoa, MD 
Ho Chi Minh City Society of Asthma – Allergy- Clinical Immunology

Chairman: Assoc. Prof Lê Thị Tuyết Lan, MD, PhD  kootilok1985@yahoo.com
64.  dr_nguyenhuythang@yahoo.com
Secretary General: Dr. Phạm Nguyên Bình 
Society of Dialysis Therapy of Ho Chi Minh City

Chairman: Assoc. Prof. Phạm Văn Bùi, MD, PhD  ducloc09@yahoo.com
66.  tuana@hcm.vnn.vn
Secretary General: Dr. Võ Tuấn Khoa 

Chưa có tài liệu : HMA association members